Skip to main content
Search

Правна информация

Цялото съдържание на този интернет сайт е притежавано или контролирано от JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH и е защитено от законите за авторското право в световен мащаб. Можете да изтегляте съдържанието само за Ваша лична употреба за нетърговски цели, но всякакво видоизменяне и размножаване на съдържанието не е позволено. Във всеки друг случай съдържанието не може да бъде копирано или използвано по какъвто и да било начин.

Собствениците на този сайт ще полагат разумни усилия да включват актуална и точна информация в този интернет сайт, но не дават каквито и да било изявления, гаранции или уверения по отношение на точността, актуалността или пълнотата на предоставената информация. Собствениците на този сайт не носят отговорност за каквито и да било вреди или наранявания, произтичащи от Вашия достъп или невъзможност за достъп до този интернет сайт, или вследствие на Вашето предоверяване на всяка информация, предоставена на този интернет сайт. Този сайт е за жителите на България.

Този интернет сайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове, но собствениците на този сайт не носят отговорност за съдържанието на съответните други сайтове и не носят отговорност за каквито и да било вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание. Всички връзки към други сайтове са предоставени единствено като удобство за потребителите на този интернет сайт.

Търговските марки, марките за услуги, търговските наименования, търговският облик и продуктите в този интернет сайт са защитени в България и в международен план. Тяхното използване не е позволено без предварителното писмено разрешение на собствениците на този сайт, освен за идентифицирането на продуктите или услугите на дружеството.

Всяка лична информация в електронните съобщения до този интернет сайт (в случай, че има) е управлявана от Политиката за поверителност (link is external) на този сайт. Собствениците на този сайт следва да имат правото да използват или копират всяка друга информация във всички подобни съобщения, включително всички идеи, изобретения, концепции, техники или ноу-хау, които са разкрити в тях, за каквито и да било цели. Тези цели могат да включват разкриване пред трети лица и/или разработване, производство и/или маркетинг на продукти или услуги.

Изпращачът на всяко съобщение до този интернет сайт или по друг начин до собствениците на този сайт следва да носи отговорност за съдържанието и информацията, съдържаща се в него, включително за нейната истинност и точност.

Back to Top