Skip to main content
Search

Политика за поверителност

JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH уважава поверителността на Вашите данни и иска да Ви запознае с начина, по който ние събираме, използваме и разкриваме информация. Настоящата Политика за поверителност описва практиките ни по отношение на информацията, която ние и нашите доставчици на услуги събираме през уебсайта или приложението (наричани по-нататък „Услугата“), използвани и контролирани от нас, и чрез които Вие осъществявате достъп до настоящата Политика за поверителност. Предоставяйки ни своя лична информация или използвайки Услугата, Вие декларирате, че сте прочели и че разбирате съдържанието на Политиката за поверителност.

ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Услугата не е насочена към лица под 14 години и ние изискваме тези лица да не предоставят лична информация чрез Услугата. Ако Вашето дете е предоставило лична информация и Вие пожелаете тази лична информация да бъде премахната, моля, свържете се с нас, както е обяснено по-долу в раздела „За контакт с нас“.

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Възможно е да изискаме от Вас да предоставите лична информация, за да се възползвате от определени функции (като абонаменти за бюлетини, съвети/насоки или обработка на заявки) или да участвате в определена дейност (като лотарии или други промоции). Ще бъдете уведомени за информацията, която трябва да бъде предоставена задължително, и за такава, чието предоставяне е по избор.

Можем да съчетаем информацията, която ни предоставяте, с друга информация, която сме събрали от Вас, независимо дали по онлайн, или офлайн път, включително например историята на Вашите покупки. Можем да ги комбинираме и с информация, която получаваме за вас от други компании от групата на Джонсън и Джонсън.

Ако ни предоставите каквато и да е лична информация, отнасяща се до друго лице, Вие декларирате, че имате право да го направите, и ни разрешавате да използваме информацията в съответствие с нашата Политика за поверителност.

ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Освен ако изрично не поискаме или Ви приканим да изпратите такава, Ви молим да не ни изпращате и да не ни разкривате каквато и да било чувствителна лична информация (напр. номера за социална осигуровка, информация, свързана с раса или етнически произход, мнения по политически въпроси, религиозни или други философски убеждения, здравословно състояние, сексуален живот или сексуалнa ориентация, криминални прояви или членство в профсъюзи или биометрични или генетични данни) във или чрез Услугата, или по какъвто и да било начин.

АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние и нашите доставчици на услуги може да събираме определена информация автоматично, докато прелиствате различните раздели на Услугата. Моля, прочетете Политиката за бисквитките за подробна информация относно бисквитките и други проследяващи технологии, използвани в Услугата. Освен когато е разрешено от приложимото законодателство, въвеждаме бисквитките след получаване на съгласието ви чрез банера с бисквитки или центъра с предпочитанията. Политиката за бисквитките съдържа информация за начина, по който можете да забраните тези технологии.

Ние и нашите доставчици на услуги може също така автоматично да събираме и използваме информация по следните начини:

През Вашия браузър: Определена информация се събира от повечето браузъри, като например Вашия адрес на Управление на достъп до среда (MAC), тип на компютъра (Windows или Mac), резолюцията на екрана, наименование и версия на операционната система, както и тип и версия на интернет браузъра. Можем да събираме сходна информация, като например тип и идентификатор на Вашето устройство, ако осъществявате достъп до Услугата през мобилно устройство. Използваме тази информация, за да гарантираме, че Услугата функционира правилно.

IP адрес: Вашият IP адрес представлява номер, който се назначава автоматично за компютъра Ви от Вашия интернет доставчик. IP адресът се идентифицира и се записва автоматично в регистрационните файлове на нашия сървър всеки път, когато потребител посети Услугата, заедно с часа на посещението и посетените страници. Събирането на IP адреси е стандартна практика и се извършва автоматично от множество онлайн услуги.  Използваме IP адресите за цели, като изчисляване на нивата на използване на Услугата, диагностика на проблеми в сървъра и администриране на услугата. Въз основа на Вашия IP можем да определим приблизителното Ви местоположение.

Информация за устройството: Може да събираме информация за Вашето мобилно устройство, като например уникален идентификатор на устройството, за да разберем как използвате Услугата.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ И ОПОВЕСТЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ

Използваме и оповестяваме информацията, която ни предоставяте, по начина, който Ви е описан в точката на събиране. Моля, направете справка с раздела „Варианти за избор и достъп“ по-долу, за да научите как можете да откажете определени наши начини на използване и оповестяване.

Където това се изисква от приложимото законодателство, ще бъдете уведомени, че трябва да ни предоставите съгласието си, че можем да използваме Вашата лична информация в точката на събиране на информация.  Също така според случая може да използваме информация от или за Вас, за да изпълним договор, да спазим законово изискване (например произтичащо от задълженията ни за фармакологична бдителност) или във връзка със законните ни бизнес интереси.  Можем също така да разчитаме на други правни основания, специално за:

 • Осигуряване функционалността на услугата и изпълняване на Ваши искания.
  • да осигурим за Вас функционалността на услугата и да Ви предоставим съответното клиентско обслужване;
  • да отговорим на Ваши запитвания и да изпълним Ваши искания, като например да Ви изпратим документи, заявени от Вас, или известявания по електронна поща;
  • да Ви изпратим важна информация, свързана с отношенията ни с Вас или във връзка с услугата, промени в нашите правила, условия и политики, и/или друга административна информация.

Ние ще предприемем тези действия, за да управляваме нашите договорни взаимоотношения с Вас и/или за да спазим законово задължение.

 • Осъществяване на нашите бизнес цели.
  • за анализ на данни, например, с цел подобряване на ефективността на услугата;
  • за одити, за да се потвърди, че вътрешните ни процеси функционират по план и съответстват на законовите, нормативните или договорните изисквания;
  • за целите на наблюдението относно сигурността и измамите, например, за засичане и предотвратяване на кибер атаки или опити за извършване на кражба на идентичност;
  • за разработването на нови продукти и услуги;
  • за подобряването, усъвършенстването или промяната на нашия уебсайт и услуги;
  • за идентифицирането на тенденции при използването на услугата, например, установяване кои елементи от нашата услуга представляват най-голям интерес за потребителите;
  • за установяване ефективността на нашите рекламни кампании, така че да ги адаптираме спрямо нуждите и интересите на нашите потребители.

Ние ще предприемем тези действия, за да управляваме нашите договорни взаимоотношения с Вас, да спазим законово задължение и/или защото имаме правен интерес.

 • Анализ на лична информация с цел предоставяне на персонализирани услуги.
  • за да Ви разберем по-добре, така че да персонализираме нашите взаимодействия с Вас и да Ви предоставим информация и/или предложения, съобразени с Вашите интереси;
  • за да разберем по-добре Вашите предпочитания, така че да предоставяме съдържание чрез услугата, което вярваме, че ще бъде актуално и интересно за Вас.

                           Ние ще предоставяме персонализирани услуги или с Вашето съгласие, или защото имаме правен интерес.

Ние също така оповестяваме информация, събрана чрез Услугата:

 • на нашите партньорски организации за целите, описани в настоящата Политика за поверителност. Списък с нашите свързани дружества е публикуван на адрес https://investors.kenvue.com/financials-reports/sec-filings/default.aspx  - достъп до последващите документи на Kenvue до Комисията за ценни книжа. JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH е страната, отговаряща за управлението на личната информация, предназначена за съвместно използване;
 • на нашите партньори трети страни, с които осъществяваме промоции на съвместни марки или съвместни маркетингови кампании;
 • на нашите партньори трети страни, които предоставят услуги, като например хостинг или модериране на уебсайтове, хостинг на мобилни приложения, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки, предоставяне на инфраструктура, ИТ услуги, обслужване на клиенти, доставка на писма по електронна и обикновена поща, одитиране и други услуги, за да им осигурим възможност да предоставят услугите; и,
 • според разрешеното в приложимото законодателство, на трета страна в случай на преструктуриране, сливане, продажба, съвместно предприятие, преотстъпване, прехвърляне или друг начин на разпореждане с цялата или част от нашата търговска дейност, активи или акции (включително във връзка с производство по несъстоятелност или сходно такова).

Освен това, може да използваме и оповестим Ваша информация в случаите, когато счетем, че това е необходимо или уместно: (а) за да спазим законова процедура или за да приложим закон, което може да включва закони извън държавата Ви на местопребиваване; (б) според разрешеното в приложимото законодателство, за да се съобразим с искане от публичен или държавен орган, което може да включва органи извън държавата Ви на местопребиваване; (в) за да приложим нашите срокове и условия; и (г) за да защитим наши права, поверителност, безопасност или собственост, и/или тези на нашите свързани дружества, Вашите или на други.  Може също така да използваме и оповестяваме Ваша информация по други начини, след като получим съгласието Ви за това.

Може да използваме и оповестяваме информация, която събираме автоматично, както е описано по-горе в раздела „Автоматично събиране и използване на информация“.

Освен това, където това е разрешено от приложимото законодателство, може да използваме и оповестяваме информация, която не е под форма, позволяваща персонална идентификация, за каквито и да било цели. Ако комбинираме информация, която не е под форма, позволяваща персонална идентификация, с информация, която позволява идентификация (като комбиниране на Вашето име с географското Ви местоположение), ще третираме такава комбинирана информация като лична информация, докато тя се намира в такава комбинирана форма.

ВАРИАНТИ ЗА ИЗБОР И ДОСТЪП

Предпочетените от Вас варианти за избор по отношение на начина, по който използваме и оповестяваме личната Ви информация

Предоставяме Ви варианти за избор по отношение на начина, по който използваме и оповестяваме личната Ви информация за маркетингови цели. Можете да откажете:

 • Да получавате маркетингови съобщения от нас: Ако вече не желаете да получавате от нас маркетингови съобщения за текущи или бъдещи кампании, можете да откажете получаването на такива, като се свържете с нас чрез [email protected]. В искането си до нас следва да посочите Вашето име, да посочите формата(ите) на маркетингови съобщения, която/които вече не желаете да получавате, и да включите адреса(ите), до който/които такова/такива съобщения се изпраща(ат). Например, ако вече не желаете да получавате от нас маркетингови писма по електронна или обикновена поща, уведомете ни за това и посочете Вашето име и електронен или пощенски адрес. Освен това, можете да откажете да получавате маркетингови писма по електронна поща, като следвате инструкциите за прекъсване на абонамента, съдържащи се в такова писмо.
 • Получаване на писма за напомняне от нас: Ако вече не желаете да получавате от нас писма за напомняне с медицинска тематика за текущи или бъдещи кампании, можете да откажете получаването на такива, като се свържете с нас чрез [email protected]. В отговора си до нас следва да посочите Вашето име и адреса на електронната поща или телефонния номер, на който получавате писмата за напомняне от нас.
 • Споделяне от наша страна на Вашата лична информация със свързани дружества и партньори трети страни: Ако сте избрали да получавате маркетингови съобщения от нашите свързани дружества или партньори трети страни, можете да откажете личната Ви информация да бъде споделяна от нас с тези страни за целите на техния директен маркетинг по отношение на текущи или бъдещи кампании, като се свържете с нас чрез [email protected]. В съобщението си до нас следва да посочите, че не желаете да споделяме Вашата лична информация с нашите свързани дружества и/или партньори трети страни за техните маркетингови цели, и също така включете името и електронния си адрес.

Ще се постараем да се съобразим с искането(исканията) Ви възможно най-бързо. Моля, имайте предвид, че ако откажете по начина, посочен по-горе, няма да имаме възможност да премахнем Вашата лична информация от базите данни на нашите партньорски организации, с които вече сме споделили Вашата информация (т.е. след датата, на която сме изпълнили желанието Ви да се откажете). Ние обаче ще положим разумни усилия да информираме нашите партньори за вашата заявка. Моля, имайте също така предвид, че ако откажете да получавате от нас съобщения с маркетингова насоченост, ние може да продължим да Ви изпращаме важни съобщения, свързани с трансакции и административни въпроси, от които не можете да се откажете.

Как можете да осъществите достъп до, да промените или да изтриете Вашата лична информация

Ако желаете да прегледате, да коригирате, да актуализирате, да ограничите или да изтриете Вашата лична информация, или ако желаете да получите   електронен екземпляр с  Вашата лична информация с цел да я предоставите  на друга компания (доколкото такива права са Ви предоставени съгласно приложимото законодателство), моля, свържете се нас по [email protected]. Ще отговорим на искането Ви възможно най-скоро и не по-късно от един месец след получаването му. Ако са налице обстоятелства, водещи до забавяне на отговора ни, ще получите своевременно уведомление и ще бъде посочена дата за получаване на отговора ни. 

ТРАНСГРАНИЧЕН ТРАНСФЕР

Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана във всяка държава, в която имаме бази или доставчици на услуги, а използвайки нашата Услуга или предоставяйки ни съгласието си (където това се изисква по закон), Вашата информация може да бъде предавана към държави извън Вашата държава на местопребиваване, включително към САЩ, в които може да се прилагат правила за защита на данни, различни от тези във Вашата държава.  Въпреки това, при предаването към нашите партньорски организации или трети страни в други държави се прилагат подходящи договорни и други мерки за защита на личната информация.

Някои държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) са признати от Европейската комисия като държави, осигуряващи адекватно ниво на защита на данните съгласно стандартите на ЕИП (пълният списък на тези държави може да бъде намерен тук. За трансфери от ЕИП в държави, за които Европейската комисия смята, че не осигуряват адекватно ниво на защита, ние гарантираме, че са предприети адекватни мерки, включително като се гарантира, че получателят е обвързан по силата на Общите договорни клаузи на ЕС, да се защити Вашата Лична информация. Можете да получите екземпляр от тези мерки, като се свържете с наш служител по защита на данните в съответствие с раздела „За контакти с нас“ по-долу.

СИГУРНОСТ

Стремим се да използваме приемливи организационни, технически и административни мерки, предназначени да защитават личната информация, намираща се под наш контрол. За съжаление, никое предаване на данни по интернет или система за съхранение на данни не предлагат сигурност на 100%. Ако имате основание да смятате, че взаимодействието Ви с нас вече не е сигурно (например, ако считате, че сигурността на някой от профилите Ви при нас е била нарушена), моля, уведомете ни незабавно съгласно процедурата, описана в раздел „За контакти с нас“ по-долу.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

Ние ще съхраняваме Вашата лична информация дотогава, докато е необходимо или разрешено с оглед на целта (целите), за която (които) е била получена. Критериите, използвани при определяне на нашите периоди на съхранение, включват: (i) продължителността от време, през която сме осъществявали взаимоотношения и сме Ви предоставяли Услугата; (ii) наличие на законово задължение, с което сме длъжни да се съобразим; и (iii) доколко съхранението е целесъобразно с оглед на позицията, в която ни поставя законът (например по отношение на давност, съдебен процес или разследване от регулаторни органи).

САЙТОВЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Тази Услуга може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Настоящата Политика за поверителност не разглежда и ние не носим отговорност за поверителността, информацията или практики на трети страни, включително управляван от трета страна сайт или онлайн услуга (включително, но не само, всяко приложение), предлагаща се чрез тази Услуга, или връзка, която е включена в тази Услуга. Предлагането на или поместването на връзка към такъв сайт или собственост на Услугата не представлява косвено одобрение на същите от нас или от нашите свързани дружества.

ЗА КОНТАКТИ С НАС

JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH, намираща се на Gubelstrasse 34, CH-6300 Zugm, Switzerland, е компанията, отговаряща за събирането, използването и оповестяването на лична информация съгласно настоящата Политика за поверителност.

Ако имате някакви въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас чрез [email protected] или пишете на следния адрес:

JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH

Gubelstrasse 34

CH-6300 Zug

Switzerland

 

Можете да се свържете и със служителя по защита на данни, отговарящ за Вашата държава или регион, ако е приложимо, на [email protected].

ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНЕ КЪМ РЕГУЛАТОР

Можете да подадете оплакване към надзорен орган, който е компетентен за Вашата държава или регион. Моля, щракнете тук за информация за връзка с такива органи.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Може да променяме настоящата Политика за поверителност. Промени в настоящата Политика за поверителност влизат в сила след публикуването на редактираната Политика за поверителност на Услугата. Ако използвате Услугата след влизането в сила на тези промени, това означава, че приемате редактираната Политика за поверителност. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате Политиката за поверителност, когато посещавате Услугата. Последната актуализация на настоящата политика е извършена на 02.06.2023.

Back to Top