Skip to main content
toddler holding globe in bath

Усилия за постигане на устойчивост

Стремим се да помогнем за формирането на здрава и устойчива планета. За Вас и за Вашето бебе.

Нашият ангажимент към семействата

Ние подкрепяме щастливите, здрави бебета и техните семейства. Няма значение къде живеете. Представяме няколко от нашите партньорства, в които участваме, заедно с нашата основна компания Johnson and Johnson.

Save the Children logo

Save the Children® (Да спасим децата)

JOHNSON’S® си партнира със Save the Children® в международните усилия за предоставяне на медицински грижи, помощ и образование на семейства в общности, засегнати от кризи или бедност.

United Nations logo

Фондация на Организацията на обединените нации

JOHNSON'S® подкрепя инициативата на Организацията на обединените нации "Every Woman Every Child" (Всяка жена, всяко дете) за подобряване на здравето и живота на жените и децата по целия свят.

Нашият ангажимент за здравословна среда

Ние се ангажирахме внимателно да разработим всичките си формули, за да бъдат нежни към околната среда, тъй като развитието на бебетата се влияе от света, в който те растат. 

Важно е, да създаваме свят, в който всяко бебе да може да порасне, затова ние в Johnson's непрекъснато се стремим да подобряваме въздействието си върху околната среда.

По какъв начин Johnson's са нежни към околната среда

  • Приоритетно използва съставки, които са безвредни за водните живи организми и екосистеми.
  • Използваме патентовата система, за да ни помага при създаването на формули на продукти, които не са токсични и не се биоакумулират в околната среда.
  • Считаме, че по-ефективните процеси ще намалят потреблението на вода в нашите собствени производствени обекти с около 20%.

Горди сме да участваме в следните програми, за да помогнем за опазването на околната среда за бъдещите поколения.

Back to Top